วิธี ขอพร ปู่ อือ ลือ ให้ได้ ผล

วิธี ขอพร ปู่ อือ ลือ ให้ได้ ผล

          วิธี ขอพร ปู่ อือ ลือ ให้ได้ ผล เป็นพญานาคผู้ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านในจังหวัดบึงกาฬและพื้นที่ใกล้เคียงให้ความเคารพศรัทธาเป็นอย่างมาก เชื่อกันว่า คาถาบูชาปู่อือลือนาคราช ท่านมีเมตตาสูง และสามารถประทานพรให้แก่ผู้ที่มาขอพรได้อย่างสมดั่งใจปรารถนา หากคุณต้องการขอพร ถ้ํานาคา ปู่อือลือให้ได้ ผล มีเคล็ดลับและสิ่งที่ควรทำ และควรหลีกเลี่ยง ดังนี้ อ่านเพิ่มเติม>สายมู เรียกทรัพย์

 • ถ้ำนาคา ขอ อะไร ตั้งจิตอธิษฐานให้ดี ก่อนที่จะขอพรปู่ อือ ลือ ควรตั้งจิตอธิษฐานให้ดี คิดถึงแต่เรื่องที่ดี และขอพรในสิ่งที่เป็นไปได้
 • ขอพรในเรื่องที่ดี ควรขอพรปู่ อือ ลือ ในเรื่องที่ดี และนำพาไปสู่ความเจริญ ไม่ใช่เรื่องที่ผิดศีลธรรม
 • ไม่ควรใช้คำว่าบนบาน แต่หากสำเร็จจะทำความดีถวายแทน
 • ระบุรายละเอียดการขอพรให้ชัด ไม่ควรพูดกว้างจนเกินไป และไม่ควรขอหลายเรื่อง
 • มีศรัทธาและความเคารพ สิ่งที่สำคัญที่สุดในการขอพรปู่ อือ ลือ คือการมีศรัทธาและความเคารพท่านอย่างแท้จริง

สิ่งที่ควรทำ และควรหลีกเลี่ยงในการ ขอพร ไหว้ปู่อือลือ

สิ่งที่ควรทำ

 • ทำความสะอาดร่างกายและจิตใจ ก่อนที่จะไปขอพรปู่ อือ ลือ ควรทำความสะอาดร่างกายและจิตใจให้สะอาด เพื่อเป็นการแสดงความเคารพท่าน
 • แต่งกายให้สุภาพ ควรแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยเมื่อไปกราบไหว้ขอพรปู่ อือ ลือ
 • เตรียมของไหว้ ของไหว้ที่เตรียมไปถวายปู่ อือ ลือ ควรเป็นของที่ท่านโปรดปราน เช่น ดอกบัวสีขาว ธูป เทียน น้ำเปล่า หรือผลไม้ต่างๆ
 • อธิษฐานขอพรอย่างตั้งใจ เมื่อกราบไหว้ปู่ อือ ลือ เสร็จแล้ว ให้ตั้งจิตอธิษฐานขอพรท่านอย่างตั้งใจ และขอพรในสิ่งที่ดีงาม
 • ทำความดีถวาย หากคำขอของคุณสำเร็จตามที่ตั้งใจ ควรทำความดีถวายปู่ อือ ลือ เพื่อเป็นการขอบคุณท่าน
วิธี ขอพร ปู่ อือ ลือ ให้ได้ ผล

สิ่งที่ควรหลีกเลี่ยง

 • ใช้คำพูดหยาบคาย ควรหลีกเลี่ยงการใช้คำพูดหยาบคายเมื่อขอพรปู่ อือ ลือ
 • ขอพรในเรื่องที่ผิดศีลธรรม ไม่ควรขอพรปู่ อือ ลือ ในเรื่องที่ผิดศีลธรรม เช่น ขอให้ชนะหวย ขอให้ได้เลื่อนตำแหน่งเร็วๆ หรือขอให้กำจัดศัตรู
 • ทำตัวเสียงดัง ควรหลีกเลี่ยงการทำตัวเสียงดัง หรือสร้างความรำคาญแก่ผู้อื่นเมื่อไปไหว้ขอพรปู่ อือ ลือ
 • ทิ้งขยะไว้ที่ศาล เมื่อไหว้ขอพรปู่ อือ ลือ เสร็จแล้ว ควรเก็บขยะของตนเองให้เรียบร้อย เพื่อไม่ให้เป็นภาระแก่ผู้อื่น

วิธี ไหว้บูชาปู่อือลือ

การไหว้ บูชาปู่อือลือ สามารถทำได้ทั้งที่บ้านและที่ถ้ำนาคา โดยใช้เครื่องไหว้ดังนี้

 • ธูป 9 ดอก
 • เทียน 1 คู่
 • ดอกบัวสีขาว 9 ดอก
 • ผลไม้ 9 อย่าง
 • ขนมหวาน 9 อย่าง
 • น้ำเปล่า 1 แก้ว
วิธี ขอพร ปู่ อือ ลือ ให้ได้ ผล
วิธี ขอพร ปู่ อือ ลือ ให้ได้ ผล

คาถา บทสวดปู่อือลือ

วิธี ขอพร ปู่ อือ ลือ ให้ได้ ผล

ตั้งนะโม 3 จบ

เอหิสังคัง ปิโยนาคะ สุปันนานัง นะมามิหัง กายะ วาจะ จิตตัง อหังวันทา

อือลือนาคราชราชา วิสุทธิเทวาปูเชมิ เมตตัญจะ มหาลาโภ ปิโยนาคะ ขันธะปะริตตัง

คาถาบูชาปู่อือลือ นี้ สามารถสวดได้ทุกวัน วันละ 9 จบ หรือ 19 จบ เชื่อกันว่าผู้ที่สวดคาถาบูชาปู่อือลืออย่างสม่ำเสมอ ปู่อือลือ จะประทานพรโชคลาภ แสนล้าน และความสำเร็จในชีวิต

ข้อควรระวังในการ บูชาปู่อือลือ

          ปู่อือลือนาคราช เป็นเทพนคราชผู้ศักดิ์สิทธิ์ที่ได้รับความเคารพนับถือจากผู้คนทั่วประเทศไทย เชื่อว่าปู่อือลือสามารถประทานพรและความโชคดีให้กับผู้ศรัทธาได้ อย่างไรก็ตาม มีข้อควรระวังหลายประการในการบูชาปู่อือลือ เพื่อให้การบูชานั้นได้ผลสมหวังและถูกต้องตามความเชื่อ

วิธี ขอพร ปู่ อือ ลือ ให้ได้ ผล

สิ่งที่ไม่ควรทำในการบูชา ปู่อือลือ

 • บนบานศาลกล่าวกับปู่อือลือ เพราะเชื่อว่าปู่อือลือเป็นเทพนคราชผู้มีเมตตาสูง ท่านจะประทานพรให้กับผู้ศรัทธาทุกคนตามความเหมาะสม
 • ขอพรปู่อือลือในเรื่องที่ผิดกฎหมายหรือศีลธรรม เช่น ขอให้ชนะการพนัน ขอให้คนอื่นหลงรัก หรือ ขอให้ได้รับความสำเร็จโดยไม่ต้องเหนื่อย
 • ใช้ของไหว้ที่ไม่สะอาด เช่น น้ำปลาเก่า น้ำมันเก่า หรือ ดอกไม้ที่เหี่ยวเฉา
 • แต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่ไม่สุภาพ หรือพูดจาหยาบคายขณะบูชาปู่อือลือ