คาถาบูชาพระแก้วมรกต เพิ่มโชคลาภ บารมี สำเร็จสมหวัง

คาถาบูชาพระแก้วมรกต

          คาถาบูชาพระแก้วมรกต พร้อมวิธีสวดและอานิสงส์ คาถา พระ แก้วมรกต ศักดิ์สิทธิ์คู่แผ่นดินไทย สวดแล้วร่มเย็นเป็นสุข คาถาบูชาพระแก้วมรกตที่บ้าน แคล้วคลาดจากภยันตราย ขจัดปัดเป่าสิ่งชั่วร้าย เสริมโชคลาภ บารมี สำเร็จสมหวังในทุกสิ่ง พระแก้วมรกต เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองไทย เป็นพระพุทธ รูปพระแก้วมรกต ที่ชาวไทยเคารพศรัทธาอย่างมาก เชื่อกันว่าการสวดบูชาพระแก้วมรกตเป็นประจำจะช่วยเสริมมงคลให้แก่ชีวิต ขอพรได้สารพัดนึก อ่านเพิ่มเติม>สายมู เรียกทรัพย์

ประวัติพระแก้วมรกต

คาถาบูชาพระแก้วมรกต

          พระแก้วมรกต พุทธคุณด้านไหน เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองไทย ประดิษฐานอยู่ที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามในกรุงเทพมหานคร พระแก้วมรกตเป็นพระพุทธรูปขนาดเล็ก แกะสลักจากหยกสีเขียวทึบ มีหน้าตักกว้าง 48 เซนติเมตร สูง 66 เซนติเมตร ปัจจุบันพระแก้วมรกตทรงเครื่องต้นพระราชทานตามฤดูกาล ประวัติพระแก้วมรกตมีหลายตำนาน ตำนานหนึ่งเล่าว่า พระแก้วมรกตถูกสร้างขึ้นในประเทศอินเดียเมื่อกว่า 1,500 ปีที่แล้ว โดยพระนาคเสนเถระ เปลี่ยนเครื่องทรงพระแก้วมรกต พระเถระผู้มีชื่อเสียงในสมัยพุทธกาล พระแก้วมรกตถูกอัญเชิญไปยังประเทศต่างๆ ในเอเชียหลายประเทศ ก่อนจะมาประดิษฐานที่ประเทศไทยในสมัยกรุงสุโขทัย

พระแก้วมรกตประดิษฐานที่ไหนมาบ้าง?

 • พ.ศ. 1800 พระแก้วมรกตถูกอัญเชิญจากประเทศอินเดียไปยังประเทศศรีลังกา
 • พ.ศ. 1900 พระแก้วมรกตถูกอัญเชิญจากประเทศศรีลังกาไปยังประเทศพม่า
 • พ.ศ. 1950 พระแก้วมรกตถูกอัญเชิญจากประเทศพม่าไปยังประเทศล้านช้าง
 • พ.ศ. 2321 พระแก้วมรกตถูกอัญเชิญจากประเทศล้านช้างมาประดิษฐานที่ประเทศไทยในสมัยกรุงธนบุรี
 • พ.ศ. 2325 พระแก้วมรกตถูกอัญเชิญมาประดิษฐานที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามในกรุงเทพมหานคร จนถึงปัจจุบัน

คาถาบูชาพระแก้วมรกต เพิ่มโชคลาภ บารมี สำเร็จสมหวัง

คาถาบูชาพระแก้วมรกต

บทสวดพระแก้วมรกต ที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม เป็นบทสวดที่ใช้สวดบูชาพระแก้วมรกตโดยเฉพาะ บทสวดนี้มีดังนี้

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธะสสะ (3 จบ)

พุทธะ มะหามะณีระตะนะ ปะฏิมากะรัง ปูเชมิ

ทุติยัมปิ พุทธะ มะหามะณีระตะนะ ปะฏิมากะรัง ปูเชมิ

ตะติยัมปิ พุทธะ มะหามะณีระตะนะ ปะฏิมากะรัง ปูเชมิ

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ มะหาเตโช เจวะ มะหาปัญโญ จะ มะหาโภโค จะ มะหายะโส จะ ภะวันตุ เม นิพพานัสสะ ปัจจะโย โหตุ

            แปลว่า ข้าพเจ้าขอนอบน้อมบูชาพระพุทธเจ้าผู้เป็นเลิศประเสริฐสุดในโลก ข้าพเจ้าขอนอบน้อมบูชาพระแก้วมรกตอันเป็นปฏิมากรรมศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนัก ขอให้บารมีแห่งพระพุทธเจ้าและพระแก้วมรกตจงปกป้องคุ้มครองข้าพเจ้าและครอบครัวให้ปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวง ขอให้ข้าพเจ้ามีสติปัญญาอันเฉียบแหลม มีโภคทรัพย์สมบัติมากมาย และมีเกียรติยศชื่อเสียง ขอให้บารมีแห่งพระพุทธเจ้าและพระแก้วมรกตจงนำพาข้าพเจ้าไปสู่พระนิพพานอันเป็นที่สุดแห่งทุกข์ทั้งปวง

อานิสงส์การสวดคาถาบูชาพระแก้วมรกต

คาถาบูชาพระแก้วมรกต

          ไหว้พระแก้วมรกต เชื่อกันว่าการสวดคาถาบูชาพระแก้วมรกตเป็นประจำจะช่วยให้ผู้สวดเกิดสิริมงคลแก่ชีวิต แคล้วคลาดจากภยันตราย ขจัดปัดเป่าสิ่งชั่วร้าย เสริมโชคลาภ บารมี และสำเร็จสมหวังในทุกสิ่ง

สิ่งที่ควรปฏิบัติเมื่อสวดคาถาบูชาพระแก้วมรกต

 • ควรตั้งจิตให้แน่วแน่และระลึกถึงพระแก้วมรกต
 • ควรสวดคาถาบูชาพระแก้วมรกตด้วยความเคารพศรัทธา
 • ควรสวดคาถาบูชาพระแก้วมรกตอย่างต่อเนื่องเป็นประจำ
 • ควรประพฤติตนอยู่ในศีลธรรมอันดีงาม

เกร็ดความรู้เกี่ยวกับคาถาบูชาพระ แก้วมรกต

 • คาถาบูชาพระแก้วมรกตเป็นคาถาโบราณที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน
 • คาถาบูชาพระแก้วมรกตเป็นคาถาที่มีความศักดิ์สิทธิ์มาก
 • คาถาบูชาพระแก้วมรกตสามารถสวดได้ทุกเพศ ทุกวัย
 • คาถาบูชาพระแก้วมรกตสามารถสวดได้ทุกเวลา