ขอพร เรื่อง ซื้อบ้าน สายมู (เตลู) ต้องรู้ บูชาอะไรให้ปิดดีลได้ รับรองปังปุริเย่แน่นอน

ขอพร เรื่อง ซื้อบ้าน

          ขอพร เรื่อง ซื้อบ้าน บางครั้งนายหน้าอสังหาฯ หลายคน พยายามปิดดีลบ้าน คอนโด หรือที่ดิน ทำการตลาดทุกทางแล้ว หรือส่งข้อมูลไปให้ลูกค้าเยอะแยะมากมายแล้ว ก็ยังขายไม่ได้ซักที เป็นอันต้องมีติดๆ ขัดๆ เป็นประจำ ลองหันมาบูชา 5 ศาสตร์มูเตรู สายมู ขายที่ดิน รวบรวมมาให้ดูด้วยซิ เผื่อจะได้ผล อ่านเพิ่มเติม>สายมู เรียกทรัพย์

1. พระแม่ธรณี เทพีแห่งพื้นแผ่นดิน

          พระแม่ธรณี เทพธิดาแห่งแผ่นดิน ตามความเชื่อของศาสนาพุทธ พระแม่ธรณีเป็นเทพธิดาที่สถิตอยู่ใต้ผืนดิน มีหน้าที่ดูแลปกปักษ์ผืนแผ่นดินและมวลมนุษย์ ขอพรเรื่อง ซื้อบ้าน พระแม่ธรณีเป็นเทพธิดาที่ทรงอานุภาพมากพระองค์หนึ่ง และเป็นที่เคารพศรัทธาของชาวพุทธทั่วโลก มีหน้าที่ดูแลปกปักษ์ผืนแผ่นดินและมวลมนุษย์ บูชาพระแม่ธรณีเพื่อขอพรในเรื่องใดบ้าง มีชื่อเสียงอย่างมากในเรื่องของการขอพรในการดีลซื้อ – ขาย ที่ดิน บ้าน ขอพรเรื่องงาน หรือห้องชุดคอนโด

ขอพร เรื่อง ซื้อบ้าน

การไหว้: ตั้งนะโม 3 จบ แล้วว่าคาถา  

ตัสสาเกษีสะโต ยะถาคงคา โสตังปะวัตตันติ มาระเสนา ปฏิฐาตุง อาสักโภนโต ปะลายิงสุปาริมานานุภาเวนะมาระ เสนาปะราชิตาทิโส ทิสัง ปะลายันติ วิทังเสนติอะเสสะโต

**สวดอย่างน้อย 3 จบ หากมีเวลาให้สวด 21 จบ เพราะกำลังของแม่พระธรณีคือ 21 **

ข้อควรปฏิบัติในการบูชาพระแม่ธรณี

 • ควรหมั่นทำความดีและละเว้นความชั่ว
 • ควรเคารพศรัทธาในพระแม่ธรณีอย่างแท้จริง
 • ควรสวดมนต์ไหว้พระเป็นประจำ
 • ควรทำ

2. องค์พระพิฆเนศ เทพแห่งความสำเร็จ

          องค์พระพิฆเนศ หรือพระคเณศ เป็นเทพในศาสนาฮินดูที่ได้รับความนิยมนับถือมากที่สุดองค์หนึ่ง เชื่อกันว่าองค์พระพิฆเนศเป็นเทพแห่งความสำเร็จ เทพแห่งการเริ่มต้นสิ่งใหม่ ๆ เทพแห่งปัญญา และเทพแห่งการขจัดอุปสรรค ผู้คนจึงนิยมบูชาองค์พระพิฆเนศก่อนเริ่มต้นทำสิ่งใหม่ ๆ เพื่อความเป็นสิริมงคลและประสบความสำเร็จ ฉะนั้นแล้วคนที่อยู่ในแวดวงนายหน้าควรบูชาท่านเป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้การดีลสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

ขอพร เรื่อง ซื้อบ้าน

การไหว้: ตั้งนะโม 3 จบ แล้วว่าคาถา  

โอม พระพิฆเณศวร สิทธิประสิทธิเม มหาลาโภ
ทุติยัมปิ พระพิฆเณศวร สิทธิประสิทธิเม มหาลาโภ
ตะติยัมปิ พระพิฆเณศวร สิทธิประสิทธิเม มหาลาโภ

*เป็นคาถาที่นิยมในไทย

วิธีบูชาองค์พระพิฆเนศ

การบูชาองค์พระพิฆเนศนั้นไม่ยุ่งยาก คําอธิษฐาน ขอพรเรื่องงาน เพียงแต่มีศรัทธาและปฏิบัติตัวเป็นคนดี วิธีบูชาองค์พระพิฆเนศเบื้องต้นมีดังนี้

 • จัดเตรียมสถานที่บูชาองค์พระพิฆเนศ สถานที่บูชาควรสะอาดสะอ้าน ตั้งอยู่ในที่สงบไม่พลุกพล่าน
 • จัดเตรียมเครื่องบูชาองค์พระพิฆเนศ ได้แก่ ดอกไม้ ธูป เทียน ผลไม้ นม และขนมหวาน
 • จุดธูปเทียน กล่าวคาถานะโม 3 จบ
 • สวดมนต์บูชาองค์พระพิฆเนศ (บทสวดมนต์บูชาองค์พระพิฆเนศมีหลายบท สามารถเลือกสวดได้ตามศรัทธา)
 • ตั้งจิตอธิษฐานขอพรองค์พระพิฆเน

3. องค์หลวงพ่อโสธร

          องค์หลวงพ่อโสธร พระพุทธรูปปางสมาธิที่ประดิษฐานอยู่ภายในพระอุโบสถวัดโสธรวรารามวรวิหาร จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวไทยให้ความเคารพศรัทธาอย่างมากมาย เชื่อว่าท่านสามารถดลบันดาลพรให้แก่ผู้คนที่เข้ามาสักการะบูชาได้ทุกประการ ซึ่งมีเสียงอย่างมากในเรื่องค้าขาย ที่หากบูชาท่านแล้วจะประสบความสำเร็จมีโชคลาภเงินทอง และสุขภาพแข็งแรง 

ขอพร เรื่อง ซื้อบ้าน

การไหว้: ท่องนะโม 3 จบ และกล่าวคาถาแบบย่อ

อิติ อิติ อิติ โสธโร นะโมพุทธายะ ยะธาพุทธโมนะ

ความศักดิ์สิทธิ์ขององค์หลวงพ่อโสธร

            องค์หลวงพ่อโสธรเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวไทยให้ความเคารพศรัทธาอย่างมากมาย เชื่อว่าท่านสามารถดลบันดาลพรให้แก่ผู้คนที่เข้ามาสักการะบูชาได้ทุกประการ โดยเฉพาะเรื่องโชคลาภ การค้าขาย การรักษาพยาบาล และการขอบุตร

4. ไหว้เจ้าที่ประจำที่ดิน

          จุดธูปขอซื้อที่ดิน การไหว้เจ้าที่ประจำที่ดินเป็นสิ่งสำคัญที่ควรทำก่อนที่จะทำการใดๆ กับที่ดินนั้นๆ เพราะเชื่อกันว่าเจ้าที่ประจำที่ดินเป็นผู้ดูแลและคุ้มครองที่ดินนั้นๆ หากไม่ไหว้เจ้าที่ก่อนอาจเกิดเหตุร้ายได้ ดังนั้นวันนี้เราจะมาแนะนำวิธีการเตรียมของและขั้นตอนไหว้เจ้าที่ประจำที่ดินที่ถูกต้องกัน เพื่อที่จะได้ปิดดีลสินทรัพย์บนที่ดินที่ต้องการซื้อ – ขายได้อย่างราบรื่น 

ขอพร เรื่อง ซื้อบ้าน

การไหว้: ตั้งนะโม 3 จบ แล้วว่าคาถา  

โอม พระพิฆเณศวร สิฟ

การไหว้: ตั้งนะโม 3 จบ แล้วว่าคาถา  

 อิติสุคะโต อะระหังพุทโธ นะโมพุทธายะ ปะฐะวีคงคา พระภุมมะเทวา ขะมามิหัง

(3 จบ)  

สิ่งที่ควรระวังในการไหว้เจ้าที่ประจำที่ดิน

 • ควรไหว้เจ้าที่ในช่วงเช้าหรือเย็น หลีกเลี่ยงการไหว้ในช่วงกลางคืน
 • ควรไหว้เจ้าที่ด้วยความเคารพศรัทธา
 • ควรเตรียมของไหว้ให้เรียบร้อยก่อนไหว้ ไม่ควรไหว้แบบลวกๆ
 • หลังจากไหว้เสร็จแล้ว ควรรอจนกระทั่งธูปเทียนหมดก่อนเก็บเครื่องเซ่นไปล้างทำความสะอาด

ทธิประสิทธิเม มหาลาโภ
ทุติยัมปิ พระพิฆเณศวร สิทธิประสิทธิเม มหาลาโภ
ตะติยัมปิ พระพิฆเณศวร สิทธิประสิทธิเม มหาลาโภ

*เป็นคาถาที่นิยมในไทย

วิธีบูชาองค์พระพิฆเนศ

การบูชาองค์พระพิฆเนศนั้นไม่ยุ่งยาก คําอธิษฐาน ขอพรเรื่องงาน เพียงแต่มีศรัทธาและปฏิบัติตัวเป็นคนดี วิธีบูชาองค์พระพิฆเนศเบื้องต้นมีดังนี้

 • จัดเตรียมสถานที่บูชาองค์พระพิฆเนศ สถานที่บูชาควรสะอาดสะอ้าน ตั้งอยู่ในที่สงบไม่พลุกพล่าน
 • จัดเตรียมเครื่องบูชาองค์พระพิฆเนศ ได้แก่ ดอกไม้ ธูป เทียน ผลไม้ นม และขนมหวาน
 • จุดธูปเทียน กล่าวคาถานะโม 3 จบ
 • สวดมนต์บูชาองค์พระพิฆเนศ (บทสวดมนต์บูชาองค์พระพิฆเนศมีหลายบท สามารถเลือกสวดได้ตามศรัทธา)
 • ตั้งจิตอธิษฐานขอพรองค์พระพิฆเน

5. พระปิดตาทรงนาคราช หรือ มะรุมมะลักษ์

พระปิดตาทรงนาคราชมีความเชื่อว่ามีพุทธคุณโดดเด่นด้านดังกล่าวนี้

 • เมตตามหานิยม: เชื่อว่าพระปิดตาทรงนาคราชจะช่วยเสริมสร้างเมตตามหานิยม ให้เป็นที่รักใคร่ของผู้อื่น
 • โชคลาภ: เชื่อว่าพระปิดตาทรงนาคราชจะช่วยเสริมสร้างโชคลาภ ทำให้การค้าขายเจริญรุ่งเรือง
 • แคล้วคลาดปลอดภัย: เชื่อว่าพระปิดตาทรงนาคราชจะช่วยคุ้มครองให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากอันตรายต่างๆ
ขอพร เรื่อง ซื้อบ้าน

การไหว้: ท่องนะโม 3 จบ และกล่าวคาถา

**ตั้งนะโม พุทธายะ นะมะภะคาวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

พญานาคราชฤาษีทั้งหลายมาอยู่ที่นี่เถิด จงบันดาลโชคลาภและความสิริมงคลแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิด**

ข้อห้ามในการบูชาพระปิดตาทรงนาคราช

ในการบูชาพระปิดตาทรงนาคราชนั้น มีข้อห้ามอยู่บ้างดังกล่าวนี้

 • ห้ามนำพระไปวางไว้ในที่ต่ำหรือไม่สะอาด
 • ห้ามนำพระไปสัมผัสกับสตรีมีครรภ์
 • ห้ามนำพระไปสัมผัสกับของมึนเมา
 • ห้ามนำพระไปสัมผัสกับซากศพ